درباره کمپ بهشت

درباره کمپ ترک اعتیاد بهشت
    درباره کمپ ترک اعتیاد بهشت کمپ ترک اعتیاد بهشت،در درجه اول از کادر درمانی مجرب و حرفه ای تشکیل شده است و افرادی که در این مرکز به کار گمارده می شوند به کار خود علاقه مند بوده و به فرد معتاد به چشم بیمار نگاه می کنند و نه مجرم. کمپ ترک اعتیاد بهشت از جمله شرایط دیگری که این کمپ را بهترین مرکز ترک اعتیادتبدیل می نماید، داشتن امکانات درمانی و رفاهی مطلوب است.
دریافت مشاوره مستقیمتماس با مرکز و رزرو